Matura 2021 odbędzie się w reżimie sanitarnym

Dębickie szkoły średnie przygotowują się do przeprowadzenia matur. W tym roku, mimo trwającej pandemii, egzaminy dojrzałości odbędą się na terenie szkół.

Obowiązują jednak pewne zasady. Najważniejsze podczas egzaminów będzie przestrzeganie czterech zasad: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk oraz wietrzenie pomieszczeń. Ponieważ maturzyści do egzaminu przygotowywali się od wielu miesięcy podczas nauczania zdalnego, matury w tym roku mają być łatwiejsze. Osoby zdające powinny być zaopatrzone w maseczki ochronne. Tegoroczne matury rozpoczynają się 4 maja od egzaminu z j. polskiego, nie będzie w tym roku egzaminów ustnych.

Comments are closed.