Medale za bezinteresowną pracę dla ludzi

16 osób zostało uhonorowanych pamiątkowymi medalami z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości za bezinteresowną pracę i pomoc innym ludziom. Uroczystość odbyła się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

 

Po nabożeństwie w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy Komandoria Podkarpacka imienia św. Stanisława pamiątkowymi medalami, wydanymi z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski uhonorowała mieszkańców naszego miasta i regionu za szczególne dokonania w zakresie działalności społecznej, patriotyczną postawę, bezinteresowność i poświęcenie dla Polski.

Za swoją prace na rzecz innych ludzi wyróżnieni zostali między innymi: ks. Józef Dobosz za działalność społeczną i charytatywną,
ks. Zbigniew Guzy za walkę z uzależnieniami, siostra Justyna Papież za pomoc w walce z nałogami, Stefan Bieszczad – za bezinteresowną pomoc innym ludziom, działalność społeczną oraz wspieranie postaw patriotycznych i promowanie polskiej kultury,
a także Stanisław Świerk i Paweł Adamek.

Przypomnijmy, że tradycja przyznawania Orderu Świętego Stanisława Męczennika ma już ponad 250 lat. Co roku 8 maja z okazji dnia świętego Stanisława, biskupa i męczennika oraz patrona Królestwa Polskiego, Wielka Kapituła na wniosek Komandorii Podkarpackiej odznacza orderami działaczy społecznych z naszego regionu. Odznaczenie to jest przyznawane za krzewienie postaw społecznych, chrześcijańskich i patriotycznych. W tym roku wyjątkowo Kapituła przyznała odznaczenia w formie pamiątkowych medali z okazji
100 – lecia Niepodległości Polski. Do grona wyróżnionych zaproszono aż 16 osób z naszego regionu.

Comments are closed.