Miasto Dębica oraz radni pomogli mieszkańcom ul. Rzeszowskiej

Na ostatnią sesję Rady Miejskiej w Dębicy licznie przyszli mieszkańcy ul. Rzeszowskiej, którzy domagali się, aby miasto odkupiło część działki obok ich posesji.Teresa Kaszuba zagrodziła słupkami część drogi i właściciele posesji nie mogli dojechać do swoich domów.
Dawniej ta działka była jej własnością, ale wyrokiem Sądu została przywrócona Miastu Dębica.

Mieszkańcy szukali pomocy u radnych i przychodzili na ich dyżury.

Radni przegłosowali tę uchwałę i Miasto Dębica odkupi od Teresy Kaszuby sporny fragment działki.

Teresa Kaszuba podczas obrad ostatniej Sesji RM Dębicy obiecała, że usunie słupki, przez które mieszkańcy nie mogli się dojechać do swoich domów.

Comments are closed.