Mieszkańcy zadecydują o inwestycjach

Milion 200 tysięcy zł wyniesie budżet obywatelski miasta Dębicy. Tak zadecydowali radni miejscy na ostatniej sesji.

 

Radni zdecydowali się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego czyli części wydatków z budżetu Miasta na wskazane przez mieszkańców projekty. Propozycje do realizacji zadań może zgłosić każdy mieszkaniec. Proponowane zadanie powinno służyć mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że efekty jego realizacji będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Na budżet obywatelski radni przeznaczyli milion 1 200 000 zł , natomiast na inwestycje osiedlowe przeznaczone zostanie 250 000 zł.
O wyborze zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy w drodze głosowania w formie elektronicznej oraz w formie papierowej
w punktach wyznaczonych do głosowania. O terminie zgłaszania projektów i głosowania poinformujemy Państwa na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.