Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy

Wodociągi Dębickie podpisały kontrakt na realizację zadania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej”. Wykonawcą inwestycji będzie przedsiębiorstwo Integral.

 

Uroczyste podpisanie umowy między prezesem Jackiem Gilem a prezesem przedsiębiorstwa Integral Witoldem Wańczykiem odbyło się w siedzibie Wodociągów Dębickich . Modernizacja stacji jest elementem szerszego projektu „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

Roboty budowlane, polegające na modernizacji dębickiej Stacji Uzdatniania Wody – w szczególności budowie zbiornika wody czystej
– dodatkowego rezerwuaru wody pitnej dla miasta Dębicy, rozpoczną się już niedługo.

Wykonawcą robót będzie INTEGRAL Sp. z o.o., wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Comments are closed.