Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Podczas nadzwyczajnej Sesji Miejskiej w Dębicy radni podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wspierajmy razem”. Podczas obrad przekazano także fundusze na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Celem projektu „Wspierajmy razem” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawa codziennego funkcjonowania 45 osób niepełnosprawnych. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Radni podczas sesji zadecydowali o przekazaniu środków finansowych na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu niezbędne było zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 100 tysięcy zł.

Comments are closed.