Najważniejsze inwestycje województwa podkarpackiego

Mija rok od wyborów samorządowych. Co się udało zrobić radnym podczas tej kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
– sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej.

 

Jak podkreśla Stefan Bieszczad – przewodniczący sejmikowej komisji gospodarki obecny rok to zamykanie okresu rozdysponowania pieniędzy unijnych w latach 2013 – 2020 i przygotowanie się do kolejnej perspektywy unijnej. Podczas tej kadencji sejmiku udało się zrealizować lub przygotować wiele znaczących dla rozwoju regionu inwestycji, jak choćby kolej aglomeracyjna między Rzeszowem,
a Dębicą.

W całym regionie udało się wyremontować wiele dróg, mostów. W realizacji są kolejne kilometry drogi ekspresowej S19. Na etapie prac przygotowawczych jest rozbudowa drogi Pilzno-Jasło wraz z budową 4 obwodnic: Pilzna, Jasła, Brzostka.

Comments are closed.