„Należy jak najszybciej zakończyć leczenie pacjentów przez telefon”- po raz kolejny apeluje radny Stefan Bieszczad

Podczas ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego rajcy dyskutowali miedzy innymi o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i zmniejszającej się liczbie chorych na COVID – 19 na podkarpaciu, a także realizowanym aktualnie programie szczepień na terenie naszego województwa.

Województwo podkarpackie należy obecnie do regionów w których w ostatnich dniach znacznie mniej osób uzyskuje pozytywne wyniki testów na SARS CoV-2. Na szczęście, jak podkreślali rajcy powoli, dzięki wysiłkowi wielu służb i całego społeczeństwa szczyt trzeciej fali pandemii jest już za nami, ale to nie znaczy, że pokonaliśmy wirusa i możemy luzować wszystkie obostrzenia.

W trakcie Sesji Sejmiku rajcy rozmawiali także o konieczności zreformowania i dofinansowania podkarpackiej służby zdrowia, zwłaszcza po zakończeniu pandemii SARS CoV -2 . W najbliższych latach włodarze zamierzają przekazać kolejne środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i utworzenie nowych oddziałów i specjalistycznych, doskonale wyposażonych placówek medycznych. Radny Stefan Bieszczad podczas sesji ponownie zwrócił uwagę na negatywne skutki leczenia pacjentów przez telefon. Zdaniem Stefana Bieszczada między innymi dlatego pacjenci z COVID -19 zbyt późno zgłaszają się do szpitala, co znacznie pogarsza ich rokowania i zwiększa śmiertelność.

Radny Stefan Bieszczad już kolejny zwraca uwagę na konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum konsultacji lekarskich udzielanych przez telefon zarówno pacjentów zarażonych wirusem SARS CoV – 2, jak też osób zmagających się z innymi chorobami. Mamy zatem nadzieję, że w najbliższych miesiącach wraz ze spadkiem zachorowań na COVID -19 i wzrostem liczby osób zaszczepionych, praca służby zdrowia w naszym województwie, podobnie jak całym kraju powoli będzie wracała do normalności i zostanie przywrócony prawidłowy proces diagnozy i terapii wszystkich pacjentów. Zdecydowanie nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu lekarza z chorym, nawet najnowocześniejsza aparatura medyczna…

Comments are closed.