Nauczyciele na egzaminach

Ośmiu nauczycieli z dębickich szkół i przedszkoli podczas tegorocznych wakacji otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego. Egzaminy przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

 

Zanim pedagodzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, musieli odbyć trzyletni staż zawodowy, przygotować sprawozdanie, uzyskać ocenę pracy od dyrektora szkoły. Jednym z pedagogów, którzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego była Anna Ćwik – nauczycielka języka francuskiego i wychowawca świetlicowy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy.

Egzamin odbywał się przed komisją powołaną przez Burmistrza Miasta. W skład tej komisji weszło: dwóch ekspertów uczących tego samego przedmiotu, przedstawiciel kuratorium oświaty, dyrektor placówki, przedstawiciel organu prowadzącego. Swoich nauczycieli
w egzaminach wspierali dyrektorzy szkół. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin pomyślnie. Z uzyskaniem awansu zawodowego wiąże się podwyżka. Od 1 września nauczyciele będą zarabiać o 300 zł więcej.

Comments are closed.