Nieudana próba odwołania Szczepana Mroczka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dębicy

Nie powiodła się próba odwołania Szczepana Mroczka – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.Taki projekt uchwały złożyli radni z klubu PIS, którzy uznali, że Szczepan Mroczek nie wykonuje właściwie swoich obowiązków.

Zanim doszło do głosowania nad odwołaniem wiceprzewodniczącego, powołano komisję skrutacyjną w składzie: Mateusz Cebula – przewodniczący oraz Adam Rogowski i Leszek Żyłka – członkowie.

Głosowanie było tajne.

Wynik 10 : 10 nie pozwolił na odwołanie Szczepana Mroczka ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dębicy.

Comments are closed.