Nieznaczny wzrost liczby osób bezrobotnych w powiecie dębickim

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy podsumowała 2020 rok pod względem bezrobocia. Jak zaznacza Katarzyna Rostowska – Machnik – dyrektor PUP dokonując analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy nie zaobserwowano znacznego wzrostu liczby osób bezrobotnych.


Na koniec 2020 r. w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy znajdowało się 3 609 osób natomiast na koniec 2019 r. zarejestrowanych było 2 719 osób. Oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 890 osób w 2020r. w stosunku do 2019 r. Analiza danych wskazuje, że stopa bezrobocia w powiecie dębickim czyli stosunek bezrobotnych do osób czynnych zawodowo w poszczególnych miesiącach 2019 r. i 2020 r. była niższa niż stopa bezrobocia w kraju i województwie podkarpackim.

Pandemia to czas kiedy swoje firmy likwidują głównie mali przedsiębiorcy. W dalszym ciągu obserwuje się duży odsetek kobiet wśród osób bezrobotnych – w 2019 r. było to 64% ogółu wszystkich bezrobotnych natomiast na koniec 2020 r. było to 58%. W 2020 r. nastąpił znaczny spadek ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. Pracodawcy zgłosili o 1 385 ofert pracy mniej niż
w 2019 r.

Comments are closed.