Nowe projekty architektoniczne Dębicy

W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać prace studentów wydziału architektury Politechniki Krakowskiej, które przedstawiają nowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego Dębicy.

 

Przyszli architekci z krakowskiej uczelni co roku będą przygotowywali projekty koncepcji i wizualizacji zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Dębicy. Taką umowę w 2018 roku Mariusz Szewczyk burmistrz Dębicy zawarł z Jackiem Gyurkovichem dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

W 2019 roku Urząd Miejski ogłosił konkurs na najlepsze koncepcje urbanistyczno – architektoniczne dla terenów wokół Dworca PKP. Studenci pod kierownictwem profesora Piotra Gajewskiego szefa Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej Politechniki Krakowskiej przygotowali 61 pomysłów. Prace konkursowe oceniane były pod względem zgodności architektury z założeniami urbanistycznymi oraz walorów kompozycji urbanistycznej i architektonicznej zaprojektowanej nowej przestrzeni w obrębie centrum naszego miasta.

Jak podkreślał Piotr Gajewski najważniejszym założeniem było wykonanie projektu „mądrego i użytecznego”, natomiast wygląd budynku, chociaż także bardzo ważny – pełni jednak drugoplanową rolę. Podczas wernisażu na którym obecni byli autorzy projektów, Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica oraz Piotr Gajewski – profesor Politechniki Krakowskiej, wręczyli autorom najlepszych prac okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.

W trakcie spotkania ze studentami włodarze naszego miasta pogratulowali laureatom i wyrazili chęć dalszej współpracy przy tworzeniu kolejnych koncepcji nowego miasta Dębica. Wystawę pokonkursowych prac studentów, przedstawiającą wizjonerskie pomysły na zagospodarowanie architektoniczne przestrzeni naszego miasta, można oglądać do końca czerwca w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Akademickiej 8.

Comments are closed.