Nowy Oddział Przygotowania Wojskowego w Pustkowie – Osiedlu

Od września 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Dębicy, uczniowie będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego , czyli nowego rodzaju klasie mundurowej, nad którą nadzór merytoryczny będzie sprawować Ministerstwo Obrony Narodowej.

Oddział Przygotowania Wojskowego będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową dla Liceum Ogólnokształcącego oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego zgodnie z programem MON, jako dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Comments are closed.