Obradowali Radni Gminy Dębica

Przyjęcie lokalnego programu „wyrównywania szans edukacyjnych” dla dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie Gminy Dębica, wsparcie dla policji i bieżące zobowiązania finansowe – to niektóre tematy poruszane  przez radnych Gminy Dębica podczas ostatniej Sesji.


W trakcie obrad rajcy  dyskutowali też nad projektem uchwały w sprawie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica oraz planowanymi inwestycjami turystyczno-rekreacyjnymi. Podczas ostatniej sesji Gminy Dębica samorządowcy zastanawiali się także nad pomocą dla mieszkańców miejscowości najbardziej dotkniętych przez tegoroczną powódź.

Jak podkreśla Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica  w planach tegorocznego budżetu będą realizowane między innymi takie inwestycje jak: budowa sali gimnastycznej w Pustkowie, żłobek w Nagawczynie oraz  budynki wielofunkcyjne w Braciejowej
i Latoszynie. Mieszkańcy mogą liczyć także na opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Gminy Dębica, wykonanie drożności rowów, a  także na bieżąco usuwanie przydrożnych drzew utrudniających przejazd samochodów. Podczas sesji w sumie radni rozpatrzyli 23 zaplanowane do dyskusji tematy, jednak do większości z nich rajcy powrócą jeszcze w trakcie  kolejnego spotkania.

Comments are closed.