Obradowali Radni Rady Miejskiej w Dębicy

Zmiany w budżecie Miasta Dębica, rozliczenie zaległych należności ze Spółką MKS, propozycje nadania nowych nazw ulic w Dębicy oraz wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej – to tylko niektóre tematy poruszone przez rajców podczas ostatniej Sesji .

 

W trakcie obrad radni dyskutowali między innymi nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenach których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębica. Rajcy zastanawiali się również nad przyjęciem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni dyskutowali także na temat trwającego od kliku lat sporu Miasta ze Spółką MKS w sprawie rozliczeń należności za utrzymanie nierentownych połączeń autobusowych i tak zwanego „rozsądnego zysku”. Po burzliwych dyskusjach radni podjęli decyzje o wyrównaniu zaległych kwot.

Jakie jeszcze zmiany w najbliższych miesiącach czekają Miasto Dębica – reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR zapytali Mateusza Cebulę przewodniczącego Rady Miejskiej Dębicy. W sumie podczas obrad poruszono 10 spraw istotnych dla mieszkańców Dębicy, między innymi dyskutowano na temat propozycji podwyższenia podatków od nieruchomości oraz środków transportu. Decyzją większości radnych żadna z tych uchwał nie została jednak przyjęta na ostatniej Sesji . Do tych tematów radni powrócą podczas kolejnych obrad.

Comments are closed.