Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady ruchu drogowego

1 czerwca weszły w życie nowe zasady ruchu drogowego. Jedną z nich jest nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Każdy kierujący jest obecnie zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale też jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię przez pieszych.


Koniec z korzystania z telefonu przechodząc przez jezdnię. Kolejnym nowym przepisem jest ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Piesi, kierowcy, rowerzyści i kierowcy muszą szybko przyzwyczaić się do nowych zasad, jeśli chcą uniknąć mandatów.

Comments are closed.