Od połowy września 2022 „łatwiej jest stracić prawo jazdy”

17 września „weszły w życie” ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach o ruchu drogowym.

To pokłosie znowelizowanej ustawy: „Prawo o Ruchu Drogowym”, która obowiązuje już od 1 stycznia 2022 roku.W ramach tej ustawy od połowy września 2022 między innymi zmienił się sposób naliczania i kasowania zgromadzonych punktów karnych.

Obecnie naliczone punkty karne będą usunięte z konta kierujących dopiero po dwóch latach, licząc od uregulowania mandatu, a nie od daty popełnionego wykroczenia.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to priorytet przyświecający autorom zmian w przepisach.

Wprowadzony od stycznia 2022 roku wyższy taryfikator zdaniem policjantów przynosi pozytywne efekty, ponieważ kierowcy jeżdżą ostrożniej, a dzięki temu jest mniej groźnych wydarzeń na drodze.

Comments are closed.