Odmrażanie gospodarki szansą dla bezrobotnych

W dębickim Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych 3 500 tysiąca osób bezrobotnych. 5,3 % wynosi stopa bezrobocia w naszym powiecie, a w ostatnich tygodniach liczba bezrobotnych wzrosła o 200 osób.


Katarzyna Rostowska – Machnik – p.o. dyrektora PUP w Dębicy uważa, że w niedługim czasie nastąpi spadek liczby bezrobotnych. Do Powiatowego Urzędu Pracy wpływały pisma o zamiarze zwolnień w firmie Arkus&Romet, jednak do tych zwolnień nie doszło.

Jak podkreśla dyrektor  Rostowska – Machnik, zwolnień grupowych w dębickich zakładach pracy nie było. W ostatnich miesiącach  grono bezrobotnych w Dębicy zasiliły osoby pracujące za granicą, które musiały wracać do swojego kraju, ale i one będą wyrejestrowywać się i wracać do swoich miejsc zatrudnienia.  

Comments are closed.