Oficjalne otwarcie nowej lokalizacji oddziału okulistycznego

W dębickim szpitalu oficjalnie otwarto nową lokalizację oddziału okulistycznego. W uroczystościach udział wzięła Józefa  Szczurek
-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Do tej pory okulistyka funkcjonowała na jednym z pięter szpitala, obok oddziału rehabilitacji.


Teraz w nowoczesnym, wyremontowanym budynku, przy szpitalnym parku. Remont i zakup sprzętu to wydatek około 2 mln zł. Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia po oddziale okulistycznym została oprowadzona przez gospodarzy
– Przemysława Wojtysa – dyrektora szpitala i Piotra Chęćka – starostę powiatu dębickiego.

O świetnym sprzęcie medycznym w który wyposażony jest oddział okulistyczny i realizowanych zabiegach mówił także Przemysław Wojtys – dyrektor szpitala w Dębicy. Kierownikiem pełniącym obowiązki został lekarz – okulista Adam Słoka. Podczas wizyty
w dębickim szpitalu sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podziękowała wszystkim obecnym podczas spotkania medykom
i personelowi medycznemu za pracę w trudnych warunkach panującej w kraju epidemii.

Comments are closed.