Opłatek Zapaśniczy Seniorów

Sekcja zapaśnicza Klubu Sportowego Wisłoka oraz Janusz Urbanik – prezes
firmy Ventor zorganizowali Opłatek Zapaśniczy Seniorów. Oprócz łamania się opłatkiem nie zabrakło debaty nad odbudową dębickich zapasów.

 

W spotkaniu opłatkowym w restauracji Stomilanka uczestniczyli byli zapaśnicy, dzięki którym Dębica była kiedyś stolicą polskich zapasów, samorządowcy, parlamentarzyści. Wszystkich zebranych powitał Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor, który od lat wspiera finansowo tę dyscyplinę sportu. Po krótkiej modlitwie, którą poprowadził ksiądz Jan Krupa – proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej
w Dębicy wszyscy obecni połamali się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia.

Jednym z punktów spotkania była debata nad odbudową dębickich zapasów. Janusz Urbanik zwrócił uwagę, że propagowanie tej dyscypliny sportowej należy zacząć od szkół. Władze sekcji zapaśniczej mają już gotowy plan, co zrobić, aby znaleźć wśród uczniów tych najlepszych zawodników. Obecny na spotkaniu, Józef Lipień – mistrz świata w zapasach podkreślał, że na pewno będzie służył swym doświadczeniem przy treningach młodych ludzi.

Byli zawodnicy sekcji zapaśniczej KS Wisłoka też uważają, że jest szansa na odbudowę dębickich zapasów. Ważnym punktem spotkania opłatkowego było rozdanie statuetek przez prezesa firmy Ventor Janusza Urbanika, tym wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tej dyscypliny sportowej. Statuetkę otrzymali między innymi: starosta powiatu dębickiego – Piotr Chęciek, poseł Jan Warzecha, Marta Pawełko – Tokarz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.

Comments are closed.