Otwarto Oczyszczalnie Ścieków w Zawadzie

Uroczyście otwarto Oczyszczalnie Ścieków w Zawadzie. Rozbudowa i modernizacja polegały na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni. Wartość tej inwestycji to 14 mln zł.

 

To największa inwestycja w gminie jeśli chodzi o działania proekologiczne i jedna z największych jeśli chodzi o kubaturę. Oczyszczalnię wykonano w tradycyjnej technologii konstrukcyjnej, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliżoną do budynków jednorodzinnych.
W uroczystościach otwarcia oczyszczalni i przecięcia wstęgi uczestniczyły nie tylko władze Gminy Dębica, ale także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Zastosowano najnowocześniejsze urządzenia technologiczne pozwalające na osiągnięcie najlepszego stopnia oczyszczania ścieków przy jak najniższym nakładzie kosztów eksploatacyjnych. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego kwocie
7 366 371,25zł, wkład własny Urzędu Gminy Dębica 6 265 411,25zł.

Comments are closed.