Pandemia nie dotknęła Stref Ekonomicznych na terenie Gminy Dębica

Pomimo panującej pandemii w dwóch Strefach Ekonomicznych na terenie Gminy Dębica nie ma przestoju. Nadal są chętni przedsiębiorcy do zagospodarowanie tych terenów i budowania właśnie tutaj swoich firm.


Wójt zaznacza, że pandemia wpłynęła niestety na to, że są zmniejszone dochody własne gminy. Jednak wszystkie inwestycje w Gminie Dębica na kwotę około 37 milionów są realizowane zgodnie z planem. Stanisław Rokosz podkreśla, że w dużej mierze są to środki unijne, które
w przypadku niewywiązania się z umowy inwestycyjnej będzie trzeba zwrócić.

Comments are closed.