Parada Straży Wielkanocnych

W Pustyni koło Dębicy odbyła się 16. Ogólnopolska i 27. Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych. Wzięło w niej udział 37 grup Turków z całej Polski, wśród nich byli kosynierzy i Rzymianie, oraz 11 orkiestr dętych.

 

Słowo wstępne wygłosił Z-ca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut, który wręczył również w imieniu Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza podziękowania specjalne za pomoc i zaangażowanie w organizację tego niecodziennego wydarzenia. Po wręczeniu podziękowań przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura.

Następnie na ręce komendantów grup oraz dyrygentów orkiestr wręczono okolicznościowe pamiątki i dyplomy, po czym pomimo niesprzyjającej aury rozpoczęły się indywidualne prezentacje poszczególnych oddziałów z towarzyszeniem orkiestr dętych.

Tradycja zaciągania straży honorowej przy grobie Pańskim przez Turków jest popularna w wielu miejscowościach położonych na Podkarpaciu. Jedyna taka formacja w diecezji tarnowskiej znajduje się w Dębicy-Latoszynie. Organizatorami wydarzenia była Gmina Dębica wraz z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Comments are closed.