Piąty Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich

Po raz piąty odbył się Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich. Panie do dębickiego starostwa przyniosły księgi pełne zdjęć, zapisków i wspomnień.

 

W spotkaniu uczestniczyło 30 kół gospodyń wiejskich. Wszystkie obecne panie powitał Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego, który podkreślał, że organizacje kół gospodyń wiejskich powstały już 150 lat. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Rokosz – dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy.

Podczas przeglądu przedstawicielki KGW prezentowały dorobek ostatniego roku swojej działalności. Kroniki to zapis tego co organizacja robi w terenie, w jakich uroczystościach gminnych bierze udział. Panie zgodnie przyznawały, że takie spotkania, podczas którego koła Gospodyń wiejskich prezentują swój dorobek są bardzo potrzebne.

W podziękowaniu za swój trud włożony w krzewienie polskiej tradycji i kultury Panie z Kół Gospodyń Wiejskich odebrały z rąk Starosty Powiatu Piotra Chęćka, Wicestarosty Adama Pieniążka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Michała Maziarki dyplomy oraz bony upominkowe.

Comments are closed.