Place targowe wznowiły swoją działalność

W  mieście na nowo wznowiły działalność place targowe zarówno miejskie przy ul. Kraszewskiego jak i prywatne.


Jak poinformował wiceprzewodniczący Andrzej Bal wpływają pisma do Rady i dzwonią osoby w sprawie, że nasi handlowcy nie mogą prowadzić swojej działalności ze względu na koronawirusa. Coraz więcej na placach targowych widać przedsiębiorców z zagranicy, którzy przyjeżdżają i handlują.

Wiceprzewodniczący Andrzej Bal prosił także burmistrza o zgłoszenie do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej czy wszystkie osoby mają pozwolenie na handel i swoje produkty sprzedają zgodnie z tym co mówi ustawa o handlu podczas stanu epidemii w naszym kraju.

Choć w Dębicy są czynne zarówno targowiska miejskie jak i prywatne, to wciąż osób kupujących jest mało. Sytuacja epidemiczna
w naszym regionie stabilizuje się.  W powiecie dębickim od dawna nie było nowych zachorowań, ale kupujący przezornie zachowują ostrożność i nie tłoczą się przy stoiskach handlowych.

Comments are closed.