Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 2018/2019

Podczas miejskich uroczystości zakończenia roku szkolnego podsumowano najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne uczniów dębickich szkół. Szczególne podziękowania władze miasta skierowały do nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do konkursów wojewódzkich.

 

Uroczyste podsumowanie najważniejszych osiągnięć edukacyjnych poprowadzili: Ireneusz Kozak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Monika Rojek – Kałek – naczelnik wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy. Zanim doszło do wręczenia dyplomów
i nagród, na scenie zaprezentowała się grupa Safo. Dyrektor Ireneusz Kozak podkreślił, że rok szkolny 2018/2019 był bardzo obfitujący w sukcesy dębickich uczniów zarówno na arenie lokalnej jak i regionalnej.

Dębica ma 58 laureatów konkursów przedmiotowych i 82 finalistów. Gratulacje, okolicznościowe dyplomy i nagrody laureatom
i finalistom konkursów przedmiotowych wręczyli Wiceburmistrz Maciej Małozięć i przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula. Najbardziej utytułowanym uczniem w roku 2018/2019, który zdobył tytuł laureata w sześciu konkursach został Kacper Stefan – uczeń SP nr 11 w Dębicy.

Na scenę wychodzili kolejno laureaci i finaliści ze wszystkich szkół miejskich. Wiceburmistrz Maciej Małozięć pogratulował wszystkim uczniom i podziękował za ich zaangażowanie i duże sukcesy edukacyjne. Szczególne podziękowania skierował do nauczycieli. Podczas Gali podsumowano także osiągnięcia artystyczne i sportowe. Najlepszą szkołą we współzawodnictwie sportowym jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy.

Comments are closed.