Podwyżki dla radnych i sołtysów

Radni Gminy Dębica podczas ostatniej sesji podnieśli sobie diety. Zamiast czterystu będą pobierać 800 zł. Więcej pieniędzy dostaną także sołtysi.

 

Dieta radnych Gminy Dębica od lat pozostawała taka sama. Wynosiła 400 zł miesięcznie. Dlatego wójt przychylił się do wniosku radnych, aby pieniądze za prace na rzecz gminy były wyższe. Obszarowo jest to największa gmina w powiecie dębickim, prężnie się rozwija, powstają nowe inwestycje.

Głosowanie nad podwyżką diet nie było jednogłośne. Jedna osoba była przeciw, dwie wstrzymały się od głosu, jednak uchwała została przyjęta. Przewodniczący Rady Gminy będzie pobierał dietę w wysokości 1 820 zł , jego zastępcy – 990 zł.

Dla przewodniczących Komisji przewidziano kwotę 930 zł, a dla pozostałych radnych 800 zł. Podwyżkę dostaną także sołtysi. Sołtysi otrzymywali symboliczne wynagrodzenie za swoją pracę – 300 zł miesięcznie, po podwyżce o którą wnioskował wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz – 550 zł.

Comments are closed.