Podziękowania za przyszkolne boisko w Stobiernej

Dzieci i dyrekcja ze Szkoły Podstawowej w Stobiernej dziękowały wójtowi Stanisławowi Rokoszowi za utworzenie boiska. Stobierna była ostatnią miejscowością w gminie Dębica, która nie miała przyszkolnego boiska do gier sportowych.

Podziękowania za utworzenie boiska zarówno kolegom z rady, jak i wójtowi Stanisławowi Rokoszowi złożyła Bernadetta Ciszek. Na sesji Rady Gminy obecne były także dzieci, którą mogą bez ograniczeń korzystać z boiska. Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica podkreśla, że był to trudny teren na utworzenie boiska.

W ramach przebudowy boiska wielofunkcyjnego służącego rekreacji ogólnodostępnej wybudowano nową nawierzchnię poliuretanową do gier sportowych. Gmina zatrudniła także osobę, która będzie boisko otwierać i sprawować nad nim pieczę.

Comments are closed.