Policjanci z „dębickiej drogówki”zwracają uwagę na „niechronionych uczestników ruchu”

Dębiccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili akcję pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.Jak podkreślał podinspektor Waldemar Mytkoś – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Dębicy była to akcja ogólnopolska.

Z policyjnych statystyk wynika, że ze wszystkich rodzajów wypadków drogowych na pierwszym miejscu są zdarzenia z udziałem tzw. „niechronionych uczestników ruchu drogowego”, gdzie największą grupą są piesi.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony i przy uderzeniu pojazdu z prędkością powyżej 60 km/ h praktycznie nie mają szans na przeżycie.

Akcja „drogówki” miała na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych z tą grupą uczestników ruchu, zapewnienie „niechronionym” maksimum bezpieczeństwa, a także ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez nich wykroczeń.

Wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów niestety należą do tych „najcięższych”, kończących się trwałym kalectwem lub śmiercią.

Comments are closed.