Pomoc dla mikro i małych przedsiębiorców

Efektem obrad zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego było wiele ważnych uchwał. Jedna z nich dotyczyła pomocy dla
mikro- i małych przedsiębiorców.


Pomoc skierowana jest wyłącznie dla firm z terenu województwa podkarpackiego, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu
31 grudnia 2019 r., nie znajdowali się w trudnej sytuacji i znaleźli się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Przedsiębiorcy ubiegający się o granty pomocowe muszą także spełnić inne kryteria, a chodzi o niezaleganie na koniec grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia wsparcia z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca chcący otrzymać pomoc, na dzień składania wniosku nadal musi prowadzić działalność gospodarczą, nie może znajdować się w stanie likwidacji. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników i będzie wyliczana według opracowanego schematu.

Comments are closed.