Pomoc finansowa dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od października bieżącego roku będą realizowane świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 500 plus otrzymają osoby niepełnosprawne, których miesięczny dochód nie przekracza 1100 złotych.

 

O dodatkowe pieniądze mogą ubiegać niepełnosprawni oraz seniorzy nie posiadający orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby jednak osoba starsza otrzymała tak zwane 500 plus musi mieć ukończone 75 lat i pobierać zasiłek pielęgnacyjny. Każdy kto spełnia takie kryteria powinien dostarczyć do ZUS-u lub KRUS-u dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Na podstawie tych dokumentów specjalna komisja wyda orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć także osoby, które ukończyły 18 lat, a ich niepełnosprawność została stwierdzona stosownym orzeczeniem lekarskim. Wypłaty świadczenia rozpoczną się jeszcze w listopadzie. Pełną kwotę otrzymają jednak tylko osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł miesięcznie. Dla niepełnosprawnych, których dochody przewyższają ustalony limit przyjęto zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeżeli ktoś ma świadczenie w wysokości 1101 zł brutto, dostanie dodatek wynoszący 499 zł.

Informacje na ten temat można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy lub na stronie internetowej www.zus.pl. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji, rozpocznie od 1 października 2019 r. Osoby ubiegające się o dodatek 500 plus muszą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek w instytucji, która wydała takie potwierdzenie niezdolności, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .

Comments are closed.