Ponad 40 milionów dla przedsiębiorców z powiatu dębickiego

W ramach Tarczy Antykryzysowej do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy objął wsparciem 6 i pół tysiąca pracodawców i wypłacił im ponad 40 mln zł w formie pożyczek, dofinansowań do kosztów działalności i do wynagrodzeń pracowników.


W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje nowe instrumenty tzw. tarczy antykryzysowej.

Są to dodatkowe zadania dla pracowników, jednak jak podkreśla Piotr Chęciek – starosta powiatu dębickiego to jeden z najlepszych urzędów w województwie i kraju, jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosków i szybkość wypłacania pracownikom dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej.

Comments are closed.