Zakład Usług Miejskich dba o cmentarze w Dębicy

Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach, organizacja pochówku oraz porządkowanie kaplic cmentarnych – to tylko niektóre zadania, jakie realizuje Zakład Usług Miejskich w Dębicy.

 

Cmentarz to miejsce szczególne, miejsce zadumy, refleksji i pamięci o naszych bliskich, znajomych, przyjacielach oraz o ludziach ważnych dla miasta, regionu i kraju, których niestety nie ma już z nami na tym świecie. Pamiętając o osobach, które odeszły, troszczymy się o groby, zapalamy znicze i przynosimy kwiaty. Przede wszystkim jednak modlimy się za naszych bliskich.

Dlatego to miejsce jest tak wyjątkowe, pełne nostalgii i wspomnień o czasach minionych. Szczególnie teraz przed Świętem Zmarłych częściej odwiedzamy dębickie nekropolie. O utrzymanie porządku na dwóch cmentarzach komunalnych w Dębicy przy ul. Cmentarnej oraz przy ul. Wielopolskiej dba Zakład Usług Miejskich.

Każdy indywidualnie troszczy się o groby swoich bliskich, natomiast prace związane z porządkowaniem całego cmentarza, usuwaniem liści, gałęzi, opakowań po zniczach oraz sprzątaniem całego terenu to zadania, które na bieżąco realizują pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Dębicy. Indywidualnie możemy zajęć się pracami remontowymi nagrobków naszych najbliższych w terminach wyznaczonych przez Zakład Usług Komunalnych.

Zadaniem Zakładu Usług Miejskich jest także dbanie o zieleń na terenie cmentarzy, czyli przycinanie i sadzenie nowych drzew oraz krzewów. Przy tych pracach ZUM współpracuje z Miejskim Architektem Zieleni. Do obowiązków Zakładu Usług Komunalnych należy także ustalanie daty i godziny pochówku zmarłych oraz sprzątanie kaplic cmentarnych.

Prezes Andrzej Osocha podkreśla, że jeżeli osoby odwiedzające dębickie nekropolie, którymi opiekuje się ZUM mają jakieś uwagi związane z pracami porządkowymi to zawsze mogą je zgłosić osobiście przychodząc do siedziby firmy lub telefonując pod nr 14 682 70 50. Pamiętajmy zatem o wyjątkowości miejsca, jakim jest nekropolia, szanujmy pracę innych i dbajmy o groby naszych przodków, którzy już od nas odeszli, nie tylko przed Świętem Zmarłych, ale także przez cały rok.

Comments are closed.