Pośmiertne odznaczenie dla śp. plutonowego Waldemara Sujdaka

Grażyna i Józef Sujdakowie przyjęli Odznakę Honorową „Za rozminowanie kraju”,została ona pośmiertnie przyznana ich synowi – śp. Plut. Waldemarowi Sujdakowi.


Uroczystości odbyły się w sali sesyjnej starostwa powiatowego. Państwo Sujdakowie byli niezwykle wzruszeni odbierając to odznaczenie. Odznakę przyznało Stowarzyszenie Saperów Polskich. Odznakę wręczył starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek.

Dębiczanin Waldemar Sujdak służył w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu. W maju 2008 r., wtedy jeszcze jako starszy kapral, rozpoczął pełnienie misji w ramach III zmiany PKW Afganistan. Niedługo później, 20 sierpnia 2008 r., zginął od wybuchu miny pułapki w Afganistanie. Był dowódcą drużyny rozpoznania inżynieryjnego. Miał 28 lat.

Comments are closed.