Powiat Dębicki wnioskuje o 90 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Dębicki stara się o dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Kwota blisko 90 mln ma zastać przeznaczona na realizację trzech zadań:  dokończenie budowy Zespołu Szkół Specjalnych,  rozbudowę drogi powiatowej  Dębica – Zdziarzec wraz
z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatu dębickiego.


Jak podkreśla Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego bardzo istotna dla  poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jest budowa chodników w pięciu miejscowościach. Dokończenie budowy Szkoły Specjalnej to kolejna inwestycja na którą Starostwo Powiatowe stara się pozyskać środki zewnętrzne. Przypomnijmy, że w latach 2018 – 2019 wykonano już fundamenty
i zamknięty został stan surowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

Koszt tych prac wyniósł 9 mln 464 tys. zł , jednak aby dokończyć całą inwestycję i oddać szkołę do użytku potrzeba jeszcze ponad 16 mln złotych. Na realizację części sportowej tego obiektu Powiat Dębicki w ramach programu „ Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – EDYCJA 2020”  pozyskał z Ministerstwa Sportu środki w wysokości prawie 3 mln zł.

Jak twierdzi Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego – najbardziej kosztowna będzie jednak realizacja rozbudowy drogi powiatowej Dębica – Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica. Szacunkowy koszt tej inwestycji to aż 70 mln zł. Inwestycja będzie obejmowała rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budowę nowego mostu. Zaplanowane prace w znacznym stopniu mają spowodować   zmniejszenie się piętrzenia wody na rzece Wisłoka i przez to poprawić bezpieczeństwo mieszkańców na wypadek ewentualnej powodzi. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez Starostwo Powiatowe
w Dębicy ma nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Comments are closed.