XIV Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Ponad osiemdziesiąt prac oceniło jury czternastego Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Podsumowanie artystycznej rywalizacji odbyło się w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

Temu cyklicznemu wydarzeniu od lat przyświeca idea pielęgnowania tradycji z uwzględnieniem akcentów regionalnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. Prace oceniano w trzech kategoriach: 39 szopek w I kategorii wiekowej – uczniowie szkół podstawowych, pięć szopek w II kategorii – osoby niepełnosprawne oraz 37 szopek w III kategorii – szopka rodzinna.

Nagrody ufundowane przez Powiat Dębicki i gratulacje uczestnicy konkursu odebrali z rąk Starosty Piotra Chęćka, Wicestarosty Adama Pieniążka oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej ks. Piotra Grzanki. Wszystkie prace były piękne, wykonane z pomysłem i precyzją. Nie zabrakło szopki z makaronu, ciasta czy igliwia. Jednym z jurorów konkursu był Ryszard Kucab – kierownik Galerii Sztuki MOK.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Igor Szybała z SP nr 11 w Dębicy. Wydarzenie urozmaicił muzyczny akcent
– kolędy i pastorałki w wykonaniu Magdaleny Pych, Natalii Drąg, Mileny Dąbrowskiej oraz Aleksandry Parys. Dziewczętom towarzyszyła Agata Chciuk, opiekun wokalny grupy.

Comments are closed.