Program pomocowy „Wspieraj Seniora”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, które są szczególnie narażone w czasie pandemii koronawirusa, Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej przygotowało program pomocowy „Wspieraj seniora”.


Dzięki programowi osoby powyżej 70. roku życia uzyskają niezbędną pomoc, bez konieczności wychodzenia z domu. W akcję włączyły się lokalne samorządy. Wszystkie osoby po 70 roku życia, które chciałyby skorzystać z tej pomocy powinny zadzwonić na infolinie pod numer 22 505 11 11 .

Po rejestracji przedstawiciele z lokalnych ośrodków pomocy społecznej skontaktują się z nim i przydzielą pomoc. To ważne, aby teraz seniorzy nie wychodzili z domu, bo to oni są najbardziej narażeni na zakażenia Covid – 19 i powikłania po chorobie. Przed nami jeszcze wiele miesięcy walki z pandemią, zadbajmy więc o osoby starsze i samotne.

Comments are closed.