Promesa dla Gminy Dębica

Gmina Dębica otrzymała promesę na realizację pięciu zadań drogowych na kwotę miliona trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy zł. Dzięki tej kwocie uda się wyremontować te drogi, które zostały zniszczone podczas tegorocznej powodzi.

 

Niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, która miała miejsce w trzeciej dekadzie maja br. doprowadziła do powodzi na części obszaru województwa podkarpackiego. W wyniku intensywnych opadów deszczu i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień budynków i zniszczeń w infrastrukturze komunalnej. Duże szkody podczas tej powodzi wyrządziła rzeka Ostra w Gminie Dębica.

Na szczęście samorząd otrzymał promesę na naprawę tych zniszczeń. Pierwszy etap prac, czyli wyrwa w Latoszynie została zrealizowana przez Wody Polskie, drugi etap prac jest finansowany z promesy i skończy się pod koniec sierpnia bieżącego roku. Kolejne zadania będą realizowane we wrześniu i październiku.

Comments are closed.