„Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej” dla dębickich przedszkolaków :)

Przedszkole Nr 10 w Dębicy po raz trzeci było organizatorem „Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej” pod hasłem
„W hołdzie Niepodległej”.
Konkurs odbył się online, a wzięło w nim udział 17 przedstawicieli, po jednym z każdej placówki.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Przedszkolu Nr 10 w Dębicy.

Zanim przystąpiono do wręczenia nagród zaproszeni goście mogli wysłuchać montażu słowno-muzycznego, który przygotowany został przez grupę sześciolatków pod kierunkiem swoich nauczycielek.

Konkurs swoim patronatem objął Mariusz Szewczyk – burmistrz Miasta Dębica.

Jury w skład którego weszli muzycy i nauczyciele Grand Prix tego konkursu przyznało Lenie Wąsowicz z Przedszkola Weldon Kids, a pierwsze miejsce zdobyła Martyna Kolenda z Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy.

Laura Nauka z Przedszkola „Ukryty Dar” zajęła drugie miejsce, a trzecie Leon Witek z Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki.

Nagrody uczestnikom oraz laureatom wręczył obecny na tej uroczystości Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy.

Comments are closed.