Rada Miejska w Dębicy przyjęła „pakiet odpadowy”

Na jednej z ostatnich sesji radni Miasta Dębicy podjęli siedem uchwał tworzących „pakiet odpadowy„, a w nim nowe zwolnienia i ulgi
w opłacie za odpady.


Z nowego pakietu powinni być zadowoleni szczególnie seniorzy w trudnej sytuacji materialnej i rodziny wielodzietne. Oni zapłacą 50 % ustalonej stawki. Wprowadzony został regulamin utrzymania czystości i porządku, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, zakres usług w zamian za opłatę gospodarowania odpadami, terminy i tryb uiszczania opłaty. Wszystkie uchwały w ramach „pakietu odpadowego” weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Comments are closed.