Radni Gminy Dębica „powrócili do Sali Obrad”

Radni Gminy Dębica wrócili do Sali Obrad. Przez dłuższy czas, Sesje Rady Gminy ze względu na pandemię odbywały się zdalnie. Podczas obrad radni poruszali wiele tematów m.in. uchwały dotyczące wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica dla obszaru położonego w kilku miejscowościach.Krokiem w kierunku ekologii jest zgoda na utworzenie i przystąpienie Gminy Dębica do Ropczycko – Dębickiego Klastra Energii. Radni przyznali również tytuł honorowy„Zasłużony dla Gminy Dębica” Zbigniewowi Godziszowi, który we wrześniu 1953 roku zaraz po odebraniu dyplomu lekarza stomatologa przyjechał do Pustkowa – Osiedla. Nie jest jeszcze znany termin wręczenia rodzinie tego pośmiertnego tytułu. Podczas sesji radni zadecydowali również o udzieleniu wsparcia finansowego Powiatowi Dębickiemu w kwocie 10 tys. zł na realizację zadanie „Rozbudowa systemu łączności Komendy Powiatowej PSP w Dębicy.

Comments are closed.