Radni Miasta Dębicy „przyjęli budżet na 2023 rok”

Radni Miasta Dębicy przyjęli budżet na 2023 rok.

Zanim doszło do głosowania nad tą uchwałą wśród radnych wywiązała się dyskusja.

Radny Paweł Hayn uważał, że budżet „nie jest poprawnie zbilansowany”.Radna Renata Barszcz – przewodnicząca Komisji Budżetowej twierdziła, że „nad tym budżetem trzeba będzie pracować
i korygować go przez cały rok, ale powinien zostać przyjęty”.


Z kolei Mateusz Cebula – radny Prawa i Sprawiedliwości podczas Sesji „przytoczył przykład samorządu ze Stalowej Woli”.

Gdy doszło do głosowania jedenastu radnych było za przyjęciem budżetu, natomiast ośmiu wstrzymało się od głosu.

Radny Mateusz Cebula jako jedyny był przeciw.

Radni Rady Miejskiej Dębicy podczas tej samej Sesji RM Dębicy zadecydowali również o zaciągnięciu kredytu
w kwocie 16 milionów zł.

Paweł Hayn, który wstrzymał się od głosu zwrócił uwagę, że w Dębicy „nie ma żadnych dużych inwestycji strategicznych”.

Radni, którzy głosowali za budżetem zgodnie podkreślali, że ten budżet „musi być w ciągu roku na bieżąco korygowany”.

Mariusz Szewczyk – burmistrz Miasta Dębica twierdził, że „w mieście realizowanych jest obecnie wiele inwestycji”.

W tym roku do użytku zostanie oddany Stadion Lekkoatletyczny, Hala Sportowa przy ul. Kościuszki, Sala Sportowa
i Dydaktyczna przy Szkole Podstawowej Nr 8, sukcesywnie remontowane będą też drogi i chodniki.

Comments are closed.