Radni Powiatu Dębickiego jednogłośnie przyjęli budżet na 2022 rok

Rada Powiatu Dębickiego przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową na ten rok.Planowane na 2022 rok wydatki na najważniejsze inwestycje i remonty to ponad 21,7 mln zł.

Plan budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz oraz wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu.

Prace Zarządu Powiatu wysoko oceniają radni.

Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego, po głosowaniu podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu Dębickiego
oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego oraz pracownikom podległych Powiatowi jednostek, którzy przyczynili się do tego, że budżet za miniony 2021 rok został zrealizowany zgodnie z planem.

Comments are closed.