Radni Rady Powiatu Dębickiego przyjęli „wieloletnią prognozę finansową”

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Dębickiego przyjęto nie tylko budżet na 2023 rok, ale także wieloletnią prognozę finansową do roku 2038.Jak podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego
ta „prognoza wyznacza kierunki rozwoju, ale na pewno będzie modyfikowana w kolejnych latach”.

Zarząd Powiatu Dębickiego liczy na to, że dużą liczbę zadań i inwestycji będzie można zrealizować dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym.

W wieloletnich prognozach finansowych zapisuje się „duże inwestycje”, takie jak zjazdy z autostrady czy budowę mostów.

Radni Rady Powiatu Dębickiego uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej przyjęli jednogłośnie.

Comments are closed.