Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego lotniska „Rzeszów Jasionka”

Dyskusja na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy „Rzeszów Jasionka” zdominowała obrady ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.


O dokapitalizowanie w kwocie 10 mln poprosił Zarząd Spółki, a kwota ta ma stanowić refundację wkładu własnego do zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
W sesji, która odbyła się online uczestniczył Adam Hamryszczak – prezes lotniska.

Do głosowania nad tą uchwałą przekonywał także Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Stefan Bieszczad uważa, że utrzymanie lotniska należy do obowiązków Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Władysław Ortyl podczas tej debaty przypomniał o nowych inwestycjach na lotnisku za 50 mln zł. Program inwestycyjny będzie realizowany przez najbliższe dwa lata. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przekaże na ten cel prawie 40 mln zł.

Comments are closed.