Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych w Dębicy „wspomagana narzędziami informatycznymi”

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dębicy do szkół podstawowych rozpoczęła się. Nabór do szkół podstawowych jest wspomagany narzędziami informatycznymi , przy wsparciu systemu elektronicznego na podstawie jednolitych kryteriów naboru do wszystkich szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym.


Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Oświaty jest specjalnie dedykowana zakładka z której rodzic dowie się, jak krok po kroku przejść przez dane do logowania. Naborem objęte są dzieci z rocznika 2014 zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębicy. W rekrutacji mogą również wziąć udział dzieci rocznika 2015 spełniające określone wymogi oraz dzieci spoza Dębicy.

Rodzice zapisując dziecko do klasy pierwszej wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie (dzieci z obwodu) lub wniosek (dzieci spoza obwodu) o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.debica.podstawowe.vnabor.pl . Po elektronicznej rejestracji dziecka, zgłoszenie do szkoły obwodowej lub wniosek wraz z załącznikami (oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych) należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru.

Comments are closed.