Remont ul. Kwiatkowskiego w Dębicy

Dofinansowanie na przebudowę ul. Kwiatkowskiego zostało przyznane. To bardzo ważna inwestycja o którą zabiegali samorządowcy, radni Sejmiku, posłowie.

 

Projekt na przebudowę ul. Kwiatkowskiego został złożony przez Urząd Miejski w kwietniu tego roku i zyskał pozytywną ocenę Wojewody Podkarpackiego. Na szczeblu centralnym projekt został przeniesiony na listę rezerwową. W sprawie dofinansowania tej ważnej dla miasta inwestycji interweniowali między innymi: poseł Jan Warzecha oraz przewodniczący Komisji Gospodarki w Sejmiku
– Stefan Bieszczad.

Miasto Dębica zaczęło realizować tą inwestycję ze środków własnych, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać 3 506 484,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Na konferencji prasowej burmistrz Mariusz Szewczyk podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby pieniądze na remont tej drogi zostały przyznane.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie uliczne. Ponadto przebudowana zostanie sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz energetyczna. W 2019 roku zrealizowany zostanie I etap inwestycji na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Północnej, a w 2020 roku II etap – od ul. Północnej do ul. Krakowskiej.

Comments are closed.