Remonty w dębickim szpitalu

Pracownia mikrobiologii musi spełniać wymogi unijne: mieć antybakteryjne powłoki, właściwy sprzęt do badań, sterylne pomieszczenia. To tutaj trafiają próbki i wycinki pacjentów. Jak podkreśla Przemysław Wojtys, laboratorium nie było w złym stanie, ale wymagało pewnego remontu, malowania i przemodelowania obiegu przejść.

 

Drugi element inwestycji w szpitalu, to pomieszczenia na oddziale zakaźnym. Poradnie dla dla pacjentów z chorobami wątroby zlokalizowane są obok budynku szpitala naprzeciwko parku. Tam również trwają intensywne prace remontowe. Remont ma zakończyć się pod koniec kwietnia, pierwsi pacjenci na oddziale zakaźnym mają być przyjmowani od maja tego roku.

Comments are closed.