Respirator dla dębickiego szpitala

70 tys. zł będzie kosztował respirator ufundowany przez Gminę Dębica. To decyzja wójta Stanisława Rokosza i radnych Gminy.


W wyniku rozmów między Włodarzem Gminy Dębica, Dyrektorem Szpitala oraz Starostą Powiatu Dębickiego uzgodniono pomoc rzeczową w postaci respiratora.  Jak mówi Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica, środki na jego zakup będą pochodziły z oszczędności, jakie są gromadzone przy weryfikacji budżetu i planie wydatków.

Wójt Stanisław Rokosz  podkreśla, że od wielu lat Gmina Dębica wspiera dębicki szpital. Zakup respiratora to wyraz uznania dla całego personelu medycznego, jak również osobiście dla Dyrektora Przemysława Wojtysa.

Comments are closed.