Premier podpisał rozporządzenie w sprawie nadania „Statusu Uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie”

Rozporządzenie, które zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica zostało podpisane przez Premiera i opublikowane.Gmina Dębica równocześnie będzie przygotowywać statut uzdrowiska.
Uzdrowisko Latoszyn Zdrój cały czas rozwija się, rozbudowuje i powiększa swoją ofertę dla kuracjuszy.

Status podnosi prestiż uzdrowiska, ponieważ wiąże się z ekologią i zdrowotnymi właściwościami tego regionu.

Oficjalne nadanie statusu uzdrowiska daje również wiele możliwości pozyskania kolejnych środków zewnętrznych,
a przez to rozbudowy Latoszyna Zdroju i poszerzenia oferty oraz atrakcyjności tego miejsca.

Dzięki statusowi zwiększy się także możliwość promocji i inwestycji, jak również wykorzystania potencjału wód leczniczych oraz lokalnego klimatu.

Comments are closed.